We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden,
we worden ouder omdat we stoppen met spelen.

Prokino

Buitenschoolse opvang

Prokino is een landelijke organisatie voor kinderopvang, jeugdzorg en internaten.

Prokino Kinderopvang levert een deskundige bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. We doen dat op onze kinderdagverblijven, BSO, peuteropvang en gastouderopvang. Binnen Prokino Zorg begeleiden we kinderen, jongeren en gezinnen bij vraagstukken of problemen bij het opgroeien. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen worden en weer een stabiele basis krijgen en kunnen meedoen in de samenleving. Meander beheert, verspreid over het land, internaten en gezinshuizen waar we kinderen van ouders met een trekkend bestaan zoals schippers, kermisexploitanten en circusartiesten een tweede thuis bieden.