Samen maken we er een leuke school van

Motto van KIVA

KiVa

Wat is KiVa eigenlijk ?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. 

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Kinderen leren communiceren met elkaar vanuit ik-taal, waardoor zij niet alleen leren problemen te voorkomen, maar ook op te lossen.  

kisspng-the-kiva-school-bullying-university-of-turku-5ba33c64c9b554.7918430015374244848262