Het proces van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs
is het avontuur van een afscheid en een nieuw begin..

Meester Guido

Groep 8 is natuurlijk de laatste groep voordat de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) wordt gemaakt. Maar we beginnen al in groep 7 met de eerste voorbereidingen

In groep 7  wordt er al uitleg gegeven over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, en  wat er voor nodig is om dat type onderwijs te gaan doen. En aan het eind van groep 7 volgt het pre-advies. Dit advies is nog niet het definitieve advies, want er kan daarna natuurlijk nog een heleboel gebeuren. Maar het wel alvast een richting voor ouders en leerlingen om zich te kunnen oriënteren. 

Overgang van PO naar VO

Definitief advies groep 8

Alle leerlingen worden na de afname van CITO M8 besproken met de groepsleerkracht, indien nodig leerkracht van groep 7, intern begeleider en directie. Het definitieve advies is gebaseerd op de werkhouding, zelfstandigheid, concentratie, sociaal – emotionele ontwikkeling en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De gesprekken met ouders en de leerling vindt plaats in december waarin het schooladvies kenbaar wordt gemaakt.