Aanmelden

We vinden het fijn dat u uw kind wilt aanmelden op de Ireneschool. Maar we vinden het ook belangrijk dat u eerst komt kijken en sfeer komt proeven voordat u uw kind aanmeldt. Hiervoor kunt u een afspraak maken met onze directrice Noreen de Croock.  

Door de nieuwe privacywetgeving moeten we een onderscheid maken tussen het aanmelden en inschrijven van een kind. Het inschrijven gebeurt op het moment dat het kind daadwerkelijk geplaatst wordt op de school. Bij aanmelding mogen we slechts enkele gegevens vragen. Bij inschrijving zal u een nieuw formulier ontvangen waarop we meer gegevens van uw kind en van u vragen.

Met vriendelijke groet,

Ireneschool

Noreen de Croock Directeur a.i.

0341-557575


Informatiefolder instroomprocedure