Wij geven antwoorden op kleine en grote vragen over opgroeien, opvoeden en gezondheid

CJG

Samenwerking CJG

De Ireneschool werkt regelmatig samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de GGD. Waarom is deze samenwerking er? En wat levert het op?

Een aantal keren per jaar heeft de IB-er van de Ireneschool overleg met het CJG, de GGD en de orthopedagoog van onze vereniging. We bespreken dan met elkaar kinderen waar we zorgen over hebben. Het prettigst is het wanneer de ouders er ook bij zijn. Als ouders er niet bij zijn en zij geen toestemming hebben gegeven dan bespreken we een zorgvraag anoniem. Het kan in sommige gevallen goed zijn om het CJG erbij te betrekken als er vragen zijn rondom de opvoeding, ontwikkeling of gedrag van kinderen. Samen met ouders, CJG, GGD, school en orthopedagoog kunnen we dan breed naar de situatie kijken.  

Soms lopen ouders vast en dat heeft ook zijn weerslag op de kinderen. Ook komt het voor dat gezinnen al te maken hebben met instanties, maar dat niemand verantwoordelijkheid neemt. Het CJG kan hierin helpen.  

Dankzij de korte lijnen met alle betrokkenen komt er sneller goede ondersteuning in gezinnen. Zo krijgt elk kind een eerlijke kans op onderwijs; een eerlijke kans op een toekomst.