Gedrag in beweging

Intraverte

Samenwerking Intraverte

Op vrijdag is Intraverte bij ons op school aanwezig om kinderen die dat nodig hebben te begeleiden. 

Intraverte is er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar Intraverte is er ook voor kinderen waarbij motorische vaardigheden achterblijven, zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.

Wij begeleiden kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit meerdere onderdelen die elkaar aanvullen: